Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

Bystra-Sidzina w Sidzinie

34-236 Sidzina 998

e-mail: goksidzina@op.pl-kontakt podstawowy-ZALECANY-bez ograniczeń 
 tel./fax: 182699001 tel. kom. 500 139 508

**************************************

Administratorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie jest:

mgr Małgorzata Cieślik, tel. 500 139 508, e-mail: goksidzina@op.pl

Skip to content