A U NAS PRACA WRE!!!

Rozpoczęliśmy prace remontowe przygotowujące pomieszczenia świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury Bystra – Sidzina do realizacji założeń wynikających  z otrzymanego grantu.

Całość prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy w nowe, dostosowane do obecnych wymogów cyfrowych sprzęty pozwalające na podejmowania nowych wyzwań i wprowadzanie dzieci i młodzieży z terenów Naszej Gminy w ” nowy świat cyfrowy” finansowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania bez wkładu własnego GOKPTIS Bystra – Sidzina w Sidzinie.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY.

NA 200 WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU GMINNY OŚRODEK KULTURY PROMOCJI TURYSTYKI I SPORTU BYSTRA – SIDZINA ZNALAZŁ SIĘ W CZOŁÓWCE Z SUMĄ PUNKTÓW  90,5  I OTRZYMANĄ KWOTĄ W WYSOKOŚCI      127.200,00 ZŁOTYCH.

NAZWA NASZEGO PROJEKTU: ROZWÓJ CYFROWYCH KOMPETENCJI W GMINIE BYSTRA – SIDZINA

Głównym założeniem projektu a tym samym rozpoczętych prac w świetlicy jest poprawa warunków funkcjonowania naszej jednostki w sferze on-line, otwarcie na nowe rozwiązania i nowe potrzeby społeczności lokalnej, które w okresie pandemii przeniosły się do „sieci”. 

Rozpoczęte prace i zakupy pozwolą na realizację działań z zakresu edukacji poprzez prowadzenie warsztatów nauki przedmiotów szkolnych, języków obcych i innych zajęć z zakresu rozwijania i podnoszenia kompetencji społecznych oraz prowadzenie rozgrywek e- sport, które w Naszej Gminie rozpoczęły się w okresie pandemii COVID-19 i cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży kształtując w nich naukę współdziałania w zespole, rozwijając znajomość wiedzy historycznej, pozwalając na kształtowanie przynależności do zespołu.

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content